multidrugs voorbeeld

CONTROLEERT OP GEBRUIK VAN:
Amfetamine
Heroïne
XTC
Cannabis
Cocaïne
dokter tester

Nauwkeurigheid

De betrouwbaarheid van de Cobeco multi-drugs test bedraagt 97 procent.

De Cobeco multi-drugs test is gebaseerd op immunochromatografie. De testurine wordt door de capillaire polyklonale antilichamen gevoerd, waardoor de eventueel in de urine aanwezige drugs en/of metabolieten worden gedetecteerd.

De Cobeco multi-drugs test is ingesteld op een bepaalde grenswaarde per restant van de verschillende drugs die gedetecteerd worden in het lichaam. Dit houdt in dat boven deze grenswaarde van het afbraakproduct een positief resultaat wordt getoond. De Cobeco multi-drugs test hanteert de volgende grenswaarden:

Afbraakproduct

Grenswaarde

AMP Amfetamine

1000 ng/ml

COC Benzoylecgonine

300 ng/ml

M-AMP Methylamfetamine

1000 ng/ml

MOR Morpine

300 ng/ml

THC 11-nor-‰9-THC-9-COOH

50 ng/ml

Deze waardes zijn aanbevelingen van de Amerikaanse overheid. De Cobeco multi-drugs test kan enkel worden gebruikt voor de detectie van de aangegeven drugs in menselijke urine. Hoewel de test uiterst accuraat is, kunnen er valse resultaten ontstaan door de aanwezigheid van storende stoffen in de urine.
stats