multidrugs voorbeeld

CONTROLEERT OP GEBRUIK VAN:
Amfetamine
Heroïne
XTC
Cannabis
Cocaïne
dokter tester

Het principe van de één-staps drugstesten

Deze testen dienen ervoor om snel verscheidene drugs en/of hun metabolieten (afbraakproducten) in menselijke urine aan te tonen. De testen leveren geen juridische bewijskracht op maar enkel een snelle en voorlopige uitslag. Om de uitslag te bevestigen met gevalideerde analysemethodes moet een specifiekere methode worden gebruikt. Gas-chromatografie en massa-spectrofotometrie (GC/MS) hebben als bevestigingsmethode de voorkeur.

Samenvatting en uitleg van de test

De Cobeco (multi drugtesten in vaktermen 'laterale flow immunoassays') werkt als volgt: antilichamen die zijn aangebracht op het filter worden door de capillaire werking van een vloeistof door een filter specifiek gekoppeld aan stoffen in deze vloeistof. Met deze test kan kwalitatief amphetamine, benzoylecgonine (cocaïnemetaboliet), methamphetamine, morphine en 11-nor-‰9-Tetrahydrocannabinol-9-carboxylzuur (metaboliet van de werkzame stof in cannabis) aangetoond worden in menselijke urine boven de volgende drempelwaardes.

Stof

 

Drempelwaarde

AMP

Amphetamine

1000 ng/ml

COC

Benzoylecgonine

300 ng/ml

M-AMP

Methylamphetamine

1000 ng/ml

MOR

Morphine

300 ng/ml

THC

11-nor-‰9-THC-9-COOH 

50 ng/ml

METHADON

 

300 ng/ml

BZD

Benzodiazepine

300 ng/mlDeze vermelde waarden zijn aanbevelingen van de Amerikaanse overheid. (Gebaseerd op een standaard gesteld door Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA, USA) en National Institute on Drug Abuse, in het "Federal Register", 53 (69): 11970-11989 uit 1988 (USA))

Gebruik van deze drugs kan op vele verschillende manieren onderzocht worden, dit kan variëren van simpele immunoassay tests (zoals deze) tot complexe analytische procedures. Snelheid, gemak van uitvoeren en in te stellen gevoeligheid maakt de immunoassays een wijd geaccepteerde methode om urine op drugs te screenen. In deze test worden d.m.v. antilichamen bepaalde drugs en/of hun metabolieten aangetoond.

Het principe van de test

Bij het uitvoeren van de test wordt de test in aanraking met urine gebracht. Aan het verschijnen van gekleurde bandjes is af te lezen voor de verschillende drugs of deze wel of niet aanwezig zijn in de urine. Als de drug of zijn metaboliet in de urine aanwezig is, dan is dit zichtbaar in de vorm van een gekleurd bandje. Dit gebeurt alleen als de concentratie boven de drempelwaarde ligt. Is er geen drug of metaboliet(en) in de urine aanwezig dan is de uitslag van de test negatief. Dit is zichtbaar in de vorm van twee gekleurde bandjes. Liggen de concentraties van de stoffen onder de drempelwaardes dan is de uitslag ook negatief.

Het vormen van de gekleurde bandjes komt door het binden van antilichamen met daaraan gekoppeld een kleurstof. Dit kleurstof-antilichaamcomplex bindt zich bij afwezigheid van aan te tonen stoffen aan de antilichamen die zijn aangebracht op het filter. Er wordt een gekleurd bandje zichtbaar op de controleplaats en op de testplaats. Zit er echter een drug en/of metaboliet in de urine, dat door deze test kan worden aangetoond in een concentratie boven de drempelwaarde, dan bindt deze stof aan de antilichamen op het filterelement. Het belet daardoor het antilichaam-kleurstofcomplex op deze plek te binden. Een lijn wordt dus niet zichtbaar.

Op de plaats van de controlelijn gaat het om andere antilichamen die het antilichaam-kleurstofcomplex wel binden. Een lijn wordt daar dus wel zichtbaar. Deze lijn moet altijd zichtbaar zijn en dient ervoor om te laten zien dat de test goed gewerkt heeft. Als de controlelijn niet zichtbaar wordt dan heeft de test niet goed gewerkt en moet de urine met een nieuwe test opnieuw getest worden.

De test in de praktijk

Reagentia en materialen
Elke testkit bevat een foliezakje met daarin een multidrugtest of een enkelvoudige test. De multidrugtest bestaat uit een plastic houder met 5 teststrips. De enkelvoudige test bevat een teststrip. Per strip kan een drug aangetoond worden in de urine. Elke strip bevat een membraan met een laag met een drugproteïne verbinding en een papieren strookje met daarop de polyklonale antilichaamkleur verbinding in een proteïnematrix die 0,1 % natriumazide bevat.

Wat u verder nodig heeft:
 • klok of timer
 • een bakje of beker om urine in op te vangen
Opslag van materialen

De Cobeco drugstesten moeten gekoeld of bij kamertemperatuur (4-30 graden Celsius) bewaard worden en blijven stabiel tot aan de vervaldatum. Urinemonsters kunnen tot 48 uur in de koelkast bewaard worden (2 tot 8 graden Celsius) of worden gevroren (-20 graden Celsius). Gekoelde of gevroren monsters moeten eerst op kamertemperatuur komen voordat men een test uitvoert. Urinemonsters waarin neerslag zichtbaar is moeten worden gefilterd of gecentrifugeerd, als het niet mogelijk is er schone delen uit te halen.

Testprocedure
 • Het urinemonster (minimaal 1,0 ml) moet worden verzameld in een schone plastic of glazen beker, zonder aanwezigheid van enige conserveringsmiddelen.
 • De test moet in het zakje op kamertemperatuur gebracht worden. Daarna kan het zakje geopend worden.
 • Direct na openen van het zakje, dient de test gebruikt te worden.
 • a) Voor de multidrug test: Verwijder de test uit het zakje en plaats deze in het bakje met urine volgens de illustratie, men dient ervoor te zorgen dat urine niet op het venster komt. b) Voor de enkelvoudige drug test; verwijder de test uit het zakje, plaats de test op een stabiel ondergrond en voeg urine toe m.b.v. de meegeleverde pipet.
 • Lees de resultaten af na drie minuten. Lees nooit meer resultaten af na vijf minuten.
Interpretatie van de resultaten
Dit geldt voor elke aan te tonen stof.
 • Positief: een roze lijn verschijnt in de C-zone. Er is geen lijn in de T-zone Dit is een indicatie dat het gehalte aan stof in de urine hoger is dan het detectieniveau.
 • Negatief: naast de lijn in de C-zone is ook een lijn in de T-zone verschenen. Dit duidt aan dat het gehalte van de aan te tonen stof beneden het detectieniveau van deze stof is. De dikte van de lijn in de T-zone kan variëren, maar elke zichtbaarheid van de deze lijn moet als een negatief resultaat beoordeeld worden.
 • Ongeldig: de test is ongeldig wanneer er geen roze lijn is verschenen in de C-zone. De test is alleen geldig als er een roze lijn zichtbaar is in de C-zone, eventueel in combinatie met een lijn in de T-zone.
Waarschuwingen
 • Gebruik de test niet na de houdbaarheidsdatum. Deze is vermeld op de buitenkant van de verpakking.
 • Urinemonsters kunnen geïnfecteerd zijn. Ga zorgvuldig met de drugtesten om en zorg voor een goede afvalverwerking.
 • Een positieve uitslag vereist een bevestiging met een specifieke testmethode.
Beperkingen van de procedure
 • De test kan enkel worden gebruikt voor de detectie van de aangegeven drugs in menselijke urine.
 • Alhoewel de test uiterst accuraat is, kunnen er valse resultaten ontstaan door de aanwezigheid van storende stoffen in de urine.
 • Vervalsingmiddelen, zoals chloor of andere oxiderende stoffen, kunnen voor onjuiste testresultaten zorgen, onafhankelijk van welke testmethode er gebruikt wordt.
 • 4Structuurgelijkende stoffen kunnen een positief resultaat produceren.
De drugs die in de urine aangetoond kunnen worden met een één stap multi/single drug test
 • amfetamines
 • cocaïne
 • methamfetamine
 • morfine
 • THC
 • benzodiazepines
 • methadon
 • barbituraten
  stats